• 4,800,000 تومان
  مدل مبل : سالنی – Saloni
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 1 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • 4,700,000 تومان
  مدل مبل : پیکو – Pico (خندوانه)
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 1 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
 • 6,800,000 تومان
  مدل مبل : ویستور – Vistor
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 1 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • 5,900,000 تومان
  مدل مبل : اسکالت – Scalet
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 1 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • مدل مبل : فلورانس – Florence
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : تمام چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 4 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • 8,100,000 تومان
  مدل مبل : آراد – Arad
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : تمام چوب روسی مرغوب - چوب سفید مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 4 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • مدل مبل : پانیذ دسته چوبی ۱ نفره ۸۰ سانتی متر
  سبک مبل : راحتی- تخت خواب شو
  تعداد نشیمن : 1 نفره
  ترکیب مبل : 1
  کلاف و نما ها : اسکلت بندی این مبلمان ۱۰۰% فلز کار شده
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 4 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • مدل مبل : دیوا ۱ نفره ۸۰ سانتی متر
  سبک مبل : راحتی- تخت خواب شو
  تعداد نشیمن : 1 نفره
  ترکیب مبل : 1
  کلاف و نما ها : اسکلت بندی این مبلمان ۱۰۰% فلز کار شده
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 4 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • 5,500,000 تومان
  مدل مبل : لوییز – Luiz
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 1 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • 6,700,000 تومان
  مدل مبل : پلت – Palet
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 1 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • مدل مبل : سیلیا – Siliya
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : فلز چوب (قسمت بالای مبل فلز، قسمت پایین مبل چوب روس)
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بوگاتی - پورشه - چرم × ویکتور - مازراتی - مکس
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 1 سال
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • 8,900,000 تومان
  مدل مبل : فارست – Forrest
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : (پایه ها) چوب روسی کار شده
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : تمام پارچه - تمام چرم - چرم و پارچه
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 18 ماه
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • 5,800,000 تومان 5,750,000 تومان
  مدل مبل : ال یو یونانی L U Greek
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۲ عدد سه نفره برعکس هم، ۱ عدد تک نفره، ۱ عدد جلومبلی، ۲ عدد عسلی
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : تمام پارچه - تمام چرم - چرم و پارچه
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 18 ماه
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • مدل مبل : لگنی Lagani
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر (قابل تغییر است)
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : بصورت تمام چرم، تمام پارچه و چرم و پارچه زده میشود
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 18 ماه
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • مدل مبل : الماس Almas
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر (قابل تغییر است)
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : پارچه های درجه ۱ قابل شستشو و تمیز کردن ( ایرانی و چینی و ترک ) سلیقه ای
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 18 ماه
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • مدل مبل : عصایی Asayi
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر (قابل تغییر است)
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب - چوب سفید مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : پارچه های درجه ۱ قابل شستشو و تمیز کردن ( ایرانی و چینی و ترک ) سلیقه ای
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 18 ماه
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : با ما تماس بگیرید...
 • مدل مبل : آکاژو Akazho
  سبک مبل : راحتی- تخت خواب شو
  تعداد نشیمن : ۸ نفر (قابل تغییر)
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۳ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره (قابل تغییر)
  کلاف و نما ها : چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : پارچه های درجه ۱ قابل شستشو و تمیز کردن ( ایرانی و چینی و ترک ) سلیقه ای
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 18 ماه
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : باکس دار و تختخوابشو – نشیمن پهن و راحت
 • مدل مبل : شاتل Shatel
  سبک مبل : راحتی
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است و بصورت کاناپه تکی و نیم ست هم سفارش داده میشود )
  کلاف و نما ها : تمام چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : پارچه های درجه ۱ قابل شستشو و تمیز کردن ( ایرانی و چینی و ترک ) سلیقه ای
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 18 ماه
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : نما ها و پایه ها چوب روس – همراه با ۷ کوسن مربع و مستطیل – دوخت های زیبای لوزی شکل
 • 6,800,000 تومان 6,750,000 تومان
  مدل مبل : رامش Ramesh
  سبک مبل : راحتی – کلاسیک
  تعداد نشیمن : ۷ نفر ( قابل تغییر است )
  ترکیب مبل : شامل ۳ نفره + ۲ نفره + ۱ نفره + ۱ نفره ( قابل تغییر است )
  کلاف و نما ها : تمام چوب روسی مرغوب
  نشیمن : فوم سرد درجه ۱ – اسفنج سی کیلویی فشرده درجه ۱ (سلیقه ای)
  روکش : پارچه های درجه ۱ قابل شستشو و تمیز کردن ( ایرانی و چینی و ترک ) سلیقه ای
  رنگ مبل : رنگ بندی چوب و پارچه دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب مشتری
  گارانتی : 18 ماه
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : ۳ و ۲ نفره تشک دوبل همزاه با لمسه دوزی زیبا – شیک بودن و مدرنیت
 • مدل مبل : لالوسکی Laloski
  سبک مبل : تخت خواب شو Sofa Bed
  تعداد نشیمن : ۱ نفره (۷۰ و ۸۰ سانت) ۲ نفره (۱۰۰ و ۱۲۰ سانت) ۳ نفره (۱۴۰ و ۱۶۰ سانت) – این سایز ها فقط شامل نشیمن میباشد، یعنی با دسته ها بزرگتر هم میباشد؛ اندازه به سلیقه مشتری
  ترکیب مبل : فقط ۱ عدد کاناپه
  کلاف و نما ها : ۱۰۰ درصد فلز
  نشیمن : فوم سرد درجه یک ۱۴ سانت – اسفنج ۳۰ کیلویی فشرده درجه یک ۱۴ سانت ( دلخواه )
  روکش : پارچه های درجه ۱ قابل شستشو و تمیز کردن ( ایرانی چینی و ترک ) سلیقه ای
  رنگ مبل : رنگ بندی دارد – پارچه های ساده و طرحدار نامحدود به انتخاب شما
  گارانتی : 18 ماه
  زمان تحویل : ۷ تا ۱۴ روز، مطمئنا زودتر آماده میشه ولی بدلیلی بدقول نشدن ۱ تا ۲ هفته
  توضیحات : نشیمن پهن و راحت – دسته ها بصورت عسلی – کلاف فلز و جکدار
 • رنگ کالیته وکالا در مونیتورهای مختلف با اندکی تفاوت نمایش داده می شود. شما با انتخاب رنگ درواقع طیف رنگ مربوطه را انتخاب کرده اید.

  882,000 تومان
  کد محصول : ITA00000840
  زمان تحویل : 20 تا 30 روز کاری پس از خرید
  تیپ محصول : مبل راحتی و کاناپه
  جنس چوب : ساختار فلزی و فوم سرد تزریقی
  جنس پارچه : .
  گارانتی : 24 ماه
  خدمات پس از فروش : دارد
  رنگ پارچه : آبی - آجری - برنزی - زرشکی - سبز - سفید - قرمز - قهوه ای تیره - کرم
  عرض : 76 cm
  طول : 64 cm
  ارتفاع : 0
 • مبل Link از 2 تکه اصلی تشکیل شده است که با کنار هم قرار دادنشان می توان فضاهای جدیدی ایجاد کرد، خلاقیت خود را بکار بگیرید و فضای خود را همانگونه که میخواهید و بهترین شکلی که ممکن است، طراحی کنید.

  824,500 تومان
  کد محصول : HEG00004466
  زمان تحویل : 8 تا 11 روز کاری پس از خرید
  تیپ محصول : مبل راحتی و کاناپه
  جنس چوب : .
  جنس پارچه : چرم پالرمو
  گارانتی : ندارد
  خدمات پس از فروش : ندارد
  رنگ پارچه : آبی - آجری - برنزی - خاکستری - زرشکی - سبز - سفید - سورمه ای - قرمز - قهوه ای - قهوه ای تیره - قهوه ای سوخته - کرم - مشکی - نارنجی
  رنگ چوب : مشکی
  عرض : 65 cm
  طول : 80 cm
  ارتفاع : 70 cm
 • 7,020,000 تومان
  کد محصول : APT00025928
  زمان تحویل : 25 تا 30 روز کاری پس از خرید
  تیپ محصول : مبل راحتی و کاناپه
  جنس چوب : چوب راش
  جنس پارچه : پارچه
  گارانتی : 18 ماه
  خدمات پس از فروش : دارد
  رنگبندی : a1 - m10 - m11 - m12 - m13 - m14 - m15 - m16 - m17 - m18 - m19 - m2 - m20 - m21 - m22 - m23 - m24 - m25 - m26 - m27 - m3 - m4 - m5 - m6 - m7 - m8 - m9
  عرض : 0
  طول : 0
  ارتفاع : 0
 • 7,800,000 تومان 7,400,000 تومان
  کد محصول : MLC00007276
  زمان تحویل : 2 تا 4 روز کاری پس از خرید
  تیپ محصول : مبل راحتی و کاناپه
  جنس چوب : بامبو
  جنس پارچه : پارچه
  گارانتی : ندارد
  خدمات پس از فروش : ندارد
  رنگ پارچه : برنزی - خاکستری - قهوه ای
  عرض : 0
  طول : 0
  ارتفاع : 0
 • 1,450,000 تومان 1,300,000 تومان
  کد محصول : RYL00025253
  زمان تحویل : 8 تا 11 روز کاری پس از خرید
  تیپ محصول : مبل راحتی و کاناپه
  جنس چوب : .
  جنس پارچه : پارچه
  گارانتی : 3 سال
  خدمات پس از فروش : دارد
  رنگ پارچه : آبی - برنزی - خاکستری - قهوه ای
  عرض : 85 cm
  طول : 204 cm
  ارتفاع : 87 cm
 • 640,000 تومان
  کد محصول : KAM00000078
  زمان تحویل : 15 تا 20 روز کاری پس از خرید
  تیپ محصول : مبل راحتی و کاناپه
  جنس چوب : .
  جنس پارچه : پارچه
  گارانتی : 24 ماه
  خدمات پس از فروش : دارد
  رنگ پارچه : آبی - آجری - برنزی - خاکستری - زرشکی - سبز - سفید - سورمه ای - قرمز - قهوه ای - قهوه ای تیره - قهوه ای سوخته - کرم - مشکی - نارنجی
  عرض : 72 cm
  طول : 52 cm
  ارتفاع : 75 cm
 • مبل تک نفره مدل 700 ولنسی انتخاب مناسب برای فضاهای کوچک است. پارچه بوگاتی که برای روکش مبلمان استفاده شده دارای طرح مخملی و نرم است که به دلیل پرز متوسط، مبل را به صورت سایه روشن و زیبا نشان می دهد. بوگاتی دارای خواب نسبتا کم بوده و به همین دلیل طرح ساده و زیبایی بر روی پارچه ایجاد می کند.

  8,050,000 تومان
  کد محصول : SCK00008804
  زمان تحویل : 14 تا 21 روز کاری پس از خرید
  تیپ محصول : مبل راحتی و کاناپه
  جنس چوب : .
  جنس پارچه : چرم یا پارچه
  گارانتی : کلیه کارها شامل 24 ماه گارانتی بوده و کارت گارانتی و شرایط ضمانت نامه داخل همه کارتن ها می باشد . هر کالا دارای شماره سریال منحصر به فرد میباشد که مراحل تولید بر اساس آن شماره سریال قابل پیگیری است .
  خدمات پس از فروش : دارد
  رنگ چوب : سفید
  رنگ پارچه : سفید
 • مبل تک نفره مدل 700 ولنسی انتخاب مناسب برای فضاهای کوچک است. پارچه بوگاتی که برای روکش مبلمان استفاده شده دارای طرح مخملی و نرم است که به دلیل پرز متوسط، مبل را به صورت سایه روشن و زیبا نشان می دهد. بوگاتی دارای خواب نسبتا کم بوده و به همین دلیل طرح ساده و زیبایی بر روی پارچه ایجاد می کند.

  1,170,000 تومان
  کد محصول : VAL00025357
  زمان تحویل : 10 تا 14 روز کاری پس از خرید
  تیپ محصول : مبل تک
  جنس چوب : .
  جنس پارچه : پارچه
  گارانتی : 3 سال
  خدمات پس از فروش : دارد
  رنگ چوب : سفید - گردویی
  رنگ پارچه : آبی - آجری - برنزی - خاکستری - زرشکی - سبز - سفید - سورمه ای - قرمز - قهوه ای - قهوه ای تیره - قهوه ای سوخته - کرم - مشکی - نارنجی
  عرض : 88 cm
  ارتفاع : 0
  طول : 100 cm
 • مبل اداری و منزل ، یک نفره ، تشک کف متصل ، فوم سرد ، پایه چوبی

  2,800,000 تومان
  کد محصول : TLC00025755
  زمان تحویل : 15 تا 20 روز کاری پس از خرید
  تیپ محصول : پایه گردویی
  جنس چوب : چوب راش
  جنس پارچه : پارچه
  گارانتی : 24 ماه
  خدمات پس از فروش : دارد
  رنگ چوب : گردویی
  رنگ پارچه : قهوه ای - کرم
  عرض : 80 cm
  طول : 204 cm
  ارتفاع : 88 cm
 • 4,800,000 تومان
  کد محصول : M20
  مدل : کاترین
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای، سفید
  نوع پارچه : مخمل، جیر
  نوع چوب : روس
  جنس تکیه گاه : ویسکوز
  جنس نشیمن : اسفنج، فوم
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 3.200.000 تومان
 • 6,600,000 تومان
  کد محصول : M19
  مدل : ویزارد
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای، سفید
  نوع پارچه : مخمل، جیر
  نوع چوب : روس
  جنس تکیه گاه : اسفنج
  جنس نشیمن : اسفنج، فوم
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 3.300.000 تومان
 • 7,400,000 تومان
  کد محصول : M16
  مدل : آنالی
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای، سفید
  نوع پارچه : مخمل، جیر
  نوع چوب : روس
  جنس تکیه گاه : ویسکوز و اسفنج
  جنس نشیمن : اسفنج
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 3.700.000 تومان
 • 7,200,000 تومان
  کد محصول : M15
  مدل : آنجل
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای، سفید
  نوع پارچه : مخمل، جیر
  نوع چوب : روس
  جنس تکیه گاه : ویسکوز
  جنس نشیمن : اسفنج
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 3.600.000 تومان
 • 4,900,000 تومان
  کد محصول : M13
  مدل : پارت
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای
  نوع پارچه : مخمل
  نوع چوب : راش
  جنس تکیه گاه : اسفنج، لایکو
  جنس نشیمن : فوم سرد
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  قیمت : 2.650.000
 • 5,900,000 تومان
  کد محصول : D21
  مدل : گرند
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  نوع پارچه : مخمل
  نوع چوب : روس
  جنس تکیه گاه : اسفنج، فوم
  جنس نشیمن : اسفنج، فوم
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 3.100.000 تومان
 • 4,800,000 تومان
  کد محصول : D17
  مدل : میلن
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : طلایی، سفید
  نوع پارچه : مخمل
  نوع چوب : روس و رزین
  جنس تکیه گاه : اسفنج
  جنس نشیمن : فوم سرد
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 2.400.000 تومان
 • 2,500,000 تومان
  کد محصول : D12
  مدل : دنیز
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  نوع پارچه : مخمل
  نوع چوب : روس، راش
  جنس تکیه گاه : اسفنج
  جنس نشیمن : فوم سرد
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 2.500.000 تومان
 • 2,800,000 تومان
  کد محصول : D11
  مدل : ویگان
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای، سفید
  نوع پارچه : مخمل
  نوع چوب : روس، راش
  جنس تکیه گاه : اسفنج
  جنس نشیمن : فوم سرد
  جلومبلی، عسلی : دارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 2.800.000 تومان
 • 2,650,000 تومان
  کد محصول : C11
  مدل : بیوتی
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای تیره و روشن
  نوع پارچه : مخمل ، جیر
  نوع چوب : روس
  جنس تکیه گاه : اسفنج و ویسکوز
  جنس نشیمن : اسفنج
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : 3+2+1+1
 • 2,450,000 تومان
  کد محصول : B12
  مدل : رادین
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای - مشکی - سفید
  نوع پارچه : مخمل
  نوع چوب : راش ، روس
  جنس تکیه گاه : اسفنج
  جنس نشیمن : فنر ، فوم
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : 3+2+1+1
 • 2,450,000 تومان
  کد محصول : B11
  مدل : اسپینر
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : .
  نوع پارچه : مخمل ، جیر ، مخمل گلدار
  نوع چوب : راش ، روس
  جنس تکیه گاه : ویسکوز
  جنس نشیمن : اسفنج
  جلومبلی، عسلی : ندارد
  توضیحات : 3+2+1+1
 • کد محصول : C10
  مدل : آرامیس
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای تیره و روشن
  نوع پارچه : مخمل ، جیر
  نوع چوب : راش ، MDF
  جنس تکیه گاه : ویسکوز
  جنس نشیمن : اسفنج ، لایکو
  جلومبلی، عسلی : دارد
  توضیحات : 3+2+1+1
 • 5,300,000 تومان
  کد محصول : E12
  مدل : وان بیر
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای، سفید، مشکی
  نوع پارچه : مخمل
  نوع چوب : راش
  جنس تکیه گاه : اسفنج+لایکو
  جنس نشیمن : اسفنج
  جلومبلی، عسلی : دارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 2.650.000 تومان
 • 4,600,000 تومان
  کد محصول : E10
  رنگ بندی پارچه : متنوع
  رنگ‌بندی چوب : قهوه ای، طلایی، مشکی، سفید
  نوع پارچه : مخمل، جیر، کریستال
  نوع چوب : راش
  جنس تکیه گاه : لیکو، ویسکوز
  جنس نشیمن : فوم سرد یا اسفنج
  جلومبلی، عسلی : دارد
  توضیحات : (3+2+1+1)
  قیمت : 2.300.000